Werkwijze

Intakefase

In de deze fase ligt de focus op het kennismaken en opbouwen van een vertrouwensrelatie met het gezin/jeugdige. Samen met het gezin/jeugdige onderzoeken we welke problemen je ervaart individueel of in het gezin.  Vanuit dit geheel van krachten en zorgen stellen we gezamenlijk doelen op. Hier komt een begeleidingsplan uit voort; overzichtelijk en concreet.

Uitvoeringsfase

In deze fase gaat het gezin/jeugdige  actief aan de doelen werken. Dit is de fase waarin de begeleider methodisch te werk zal gaan doormiddel van huisbezoeken en ervaringen en kennis zal inzetten. Tijdens de uitvoeringsfase evalueert de begeleider met het gezin/jeugdige om te kijken of zij nog op de juiste weg zitten met elkaar.

Afbouwfase

In de afbouwfase is de hulp vooral gericht op het bestendigen van de hervonden en geleerde vaardigheden.  De begeleider kijkt samen met het gezin/jeugdige of de doelen zijn behaald en wat er verder nog nodig is.