Wijkverpleging

Verzorging en verpleging

SU International zorg verleent verpleging en verzorging thuis aan mensen met een ziekte of beperking en ouderen en ondersteund hen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Wilt u graag zelfstandig blijven wonen, maar u daarbij zorg en ondersteuning nodig? Als dagelijkse persoonlijke verzorging niet meer zo vanzelfsprekend gaat en het steeds meer inspanning kost, kunnen wij u helpen met de persoonlijke verzorging.

’Wij komen bij u thuis voor zowel helpen als begeleiden met betrekking tot de verzorging van uzelf. Onze collega’s bieden u praktische ondersteuning, een luisterend oor en hebben begrip voor de situatie. Samen met u kijken ze wat u zelf kunt, wat uw familie en kennissen voor u kunnen doen en welke ondersteuning u nodig heeft van de thuiszorg.  

Starten van de zorg

Voor verzorging en verpleging heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. U kunt zelf contact opnemen met SU International zorg, zo nodig kunt u ook bij uw zorgverzekeraar terecht met vragen rondom het starten van verzorging en verpleging.

De wijkverpleegkundige stelt vast welke zorg u nodig heeft, dit wordt gedaan door middel van een intakegesprek. Zij kijkt niet alleen welke zorg nodig is, maar ook naar ondersteuning of begeleiding via de gemeente.

Opstellen zorgleefplan

Wanneer u in zorg bent gekomen bij SU International Zorg wordt er samen met de wijkverpleegkundige gekeken hoe uw zorg wordt ingevuld. In het zorgplan staan de afspraken die u als cliënt met de zorgverlener maakt en de doelen die u wilt halen.

In het zorgplan staan: 

          Uw wensen en behoeften

          Uw mogelijkheden en beperkingen

          Doelen van de zorg voor de komende periode

          Afspraken over zorg en welzijn: begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding, hulp van familie en privacy.

Het zorgplan, welke is opgesteld door de wijkverpleegkundige, wordt in de zorg voor u gebruikt als richtlijn. U kunt zelf in de gaten houden of de zorg die u krijgt klopt met het zorgplan. Daarmee voorkomt u dat u te weinig, verkeerde of teveel zorg krijgt.

Caren zorgt

Met het digitale cliëntenportaal Caren Zorgt kunt u als cliënt van SU International zorg of voor de cliënt van wie u de wettelijk vertegenwoordiger bent uw eigen zorgdossier inzien. Via uw computer of tablet kunnen u en uw naasten gratis gebruik maken van de beveiligde website www.carenzorgt.nl

Inzage in uw online zorgdossier

Via Caren Zorgt kunt u:

          De dagelijkse zorgrapportages inzien.

          Uw zorgplan inzien. Zo heeft u altijd de actuele informatie bij de hand.

          Reageren en berichten sturen naar de zorg om contact met elkaar te leggen.

Activeren van uw account

U ontvangt van SU International zorg een brief met daarin een activatiecode. Met deze code kunt u als cliënt van SU international zorg een account aanmaken via de website van Caren Zorgt. Dit kunt u zelf doen of u kunt uw familielid of naaste vragen of hij/zij met deze code een account voor u wilt aanmaken. Als u niets doet, wordt Caren Zorgt niet geactiveerd en wordt er geen informatie gedeeld. De activatiecode is een maand geldig en eenmalig te gebruiken. U kunt ook anderen toegang geven tot het zorgdossier, bijvoorbeeld mantelzorger en/of familie.

Vragen over activatiecode

Wanneer u vragen heeft over Caren Zorgt of over het activeren van Caren Zorgt kun u op werkdagen contact opnemen met onze collega’s van de zorg. Zij zijn bereikbaar tussen 9:00 en 13:00 op telefoonnummer 055-5220022

Kosten van de zorg

U kunt niet zelf kiezen vanuit welke wet u zorgt krijgt. De aard van uw zorgbehoefte bepaalt vanuit welke wet u zorg krijgt. Langdurige zorg en ondersteuning thuis kan geregeld worden door de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO), de wijkverpleging (Zorgverzekeringswet) of het zorgkantoor (Wet langdurige zorg, WLZ). Wanneer u via de WMO of de WLZ zorg ontvangt betaald u hiervoor een eigen bijdrage, meer informatie kunt u vinden op de website van het zorgkantoor (www.CAK.nl).

Personenalarmering

Een abonnement op personenalamering kunt u afnemen wanneer u zelfstandig wilt blijven wonen en daarbij de zekerheid hebben dat u bij noodsituaties professionele hulp krijgt. Met personenalarmering heeft u in noodsituaties, 7 dagen per week en 24 uur per dag hulp binnen handbereik met een druk op de knop. Dat geeft u een veilig gevoel, ook voor uw naasten en familie.

SU International zorg biedt zelf deze service niet aan, maar heeft contact met Klein Geluk.

Indien u besluit om te abonneren op deze dienst wordt er bij u thuis een kastje aangesloten op uw telefoonlijn. Bij dit kastje hoort een draadloze zender die u als armband of halsketting draagt. Met een druk op de knop van de zender roept u hulp in, u komt dan direct in contact met de centrale. Er zijn kosten aan verbonden, u betaald eenmalige aansluitkosten en een vast bedrag per maand.