Ontmoeting

Orca

Ontmoetingsplek Orca is er voor jong, oud, alleenstaand, gezond, lichamelijke en/of geestelijke beperking, Nederlander, medelander, werk of geen werk. Iedereen en alle ideeën zijn van harte welkom! Hier worden tal van activiteiten georganiseerd. Culturele activiteiten, ontspanningsmiddagen, bingo, koersbal, bewegen voor ouderen. Bij Orca vinden wij het belangrijk dat iedereen zo lang en prettig mogelijk in de eigen buurt kan blijven wonen.

* Dit is een locatie waar professionele begeleiding aanwezig is vanuit de lichamelijke en verstandelijke gehandicaptenzorg en mensen met migratieachtergrond/cultuursensitieve zorg.

Programma van Su International

- Dagbesteding vrouwen

Heerlijk samen met elkaar kletsen, koffie drinken, creatief samenzijn en even buiten wandelen.

  • Iedere vrijdag van 13:00 – 17:00 uur.
  • Prijs: 0,50 cent.

Voor inhoudelijke vragen mail naar: ontmoeting@suinternational.nl
Voor een breed activiteitenaanbod zie de site: ontmoetelkaarinapeldoorn.nl

Op dit moment zijn de ontmoetingsplekken i.v.m. corona beperkt open. Hierdoor kunnen niet alle activiteiten doorgang vinden en niet alle deelnemers tegelijk komen. Anders zijn er teveel mensen op de Basisontmoetingsplek. Neem daarom altijd eerst telefonisch of digitaal contact op met de Basisontmoetingsplek alvorens u de locatie wil bezoeken.