Su International Zorg kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:

 • Met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
 • Die de hulp van su international zorg niet accepteren;
 • Die andere cliënten of medewerkers discrimineren;
 • Met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • Met wegloopgedrag;
 • Die suïcidaal gedrag vertonen;
 • Met claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn in de woning wat zich uit in storend gedrag voor anderen;
 • Met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht;
 • Met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen;
 • Met actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;
 • Met zintuiglijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn;
 • Met psychoses;
 • Met agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de medewerkers;
 • Met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.