Ontmoeting

Het Atrium

Het Atrium is het best te omschrijven als de huiskamer van de wijk Zevenhuizen. Dagelijks kunnen tijdens de inloop buurtbewoners binnenlopen voor koffie en thee, een praatje, een speciale activiteit, hulp bij formulieren invullen, samen eten en ondersteuning. Elkaar ontmoeten staat daarbij centraal. Gezelligheid en contact met anderen.

* Dit is een locatie waar professionele begeleiding aanwezig is vanuit de lichamelijke en verstandelijke gehandicaptenzorg, mensen met migratieachtergond en de psychiatrie.

Programma van Su International

- Zelfredzaamheidslessen

Bent u de Nederlandse taal niet voldoende machtig? Durft u niet te spreken? Ondervindt u problemen in het opstellen van een CV/sollicitatiebrief? Of wilt u wegwijs worden in de sociale kaart van de gemeente Apeldoorn of gewoon aan andere persoonlijke ontwikkelingsdoelen werken? Dan zijn deze lessen zeker geschikt voor u.

  • Iedere dinsdagochtend van 09:00 – 13:00 uur.
  • Prijs: 1,00 euro.
- Ontmoeting & Ondersteuning

Heeft u vragen bij uw formulieren en brieven kom dan langs bij het spreekuur van Su International Zorg. Denk hierbij aan het vertalen van brieven, aanvragen van kwijtscheldingen/toeslagen/individuele inkomenstoeslag/tegemoetkoming eigen risico. Ook bieden wij hulp bij het treffen van betalingsregelingen. Wij helpen u graag onder het genot van een kopje koffie of thee.

  • Iedere dinsdag van 13:00 – 16:30 uur; en
  • Iedere woensdag van 09:00 – 12:00 uur.
  • Gratis.
- Samen eten

Een gezellig moment om samen te eten met buurtbewoners uit de wijk. Na het eten drinken we nog samen een bakje koffie of thee. 

  • Iedere dinsdagavond van 16:30 – 19:00 uur
  • Prijs: 4,00 euro.

Voor inhoudelijke vragen mail naar: ontmoeting@suinternational.nl
Voor een breed activiteitenaanbod zie de site: ontmoetelkaarinapeldoorn.nl