AMV Opvang Deventer

Bij SU International zijn we toegewijd aan het bieden van opvang en ondersteuning aan Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) in Nederland. Deze jongeren komen vaak uit verschillende landen, zonder ouders of wettelijke voogd, op zoek naar veiligheid en een betere toekomst. Onze missie is om hen te helpen zich te ontwikkelen tot zelfredzame individuen en hen te ondersteunen bij hun weg naar zelfstandigheid.

Onze Aanpak

  • Persoonlijke Ontwikkeling: We bieden een veilige en ondersteunende omgeving waarin AMV’s worden gestimuleerd om hun persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. Dit omvat zaken zoals het beheren van hun financiën, het vinden van werk of onderwijs, en het leren van praktische vaardigheden die nodig zijn voor zelfstandig wonen.

  • Onderwijs en Training: Samen met onderwijsinstellingen en trainingsprogramma’s bieden we educatieve kansen die zijn afgestemd op hun behoeften en aspiraties. Dit helpt hen om hun potentieel te bereiken en bij te dragen aan de samenleving.

  • Trauma-ondersteuning: Veel AMV’s hebben traumatische ervaringen meegemaakt. We bieden gespecialiseerde begeleiding en psychosociale ondersteuning om hen te helpen deze ervaringen te verwerken en veerkracht op te bouwen.

  • Voorbereiding op Zelfstandig Wonen: We begeleiden AMV’s bij de overgang naar zelfstandig wonen, inclusief het aanleren van praktische vaardigheden zoals huishoudelijke taken, budgettering en het begrijpen van hun rechten en verantwoordelijkheden als huurders.

  • Sociale Integratie: We moedigen sociale integratie aan door middel van activiteiten die gericht zijn op het leren van de Nederlandse taal, het verkennen van de Nederlandse cultuur en het opbouwen van sociale netwerken.

Bij SU International geloven we in het belang van empowerment en zelfredzaamheid. Door onze inzet en samenwerking met partners streven we ernaar om AMV’s te ondersteunen bij het bouwen aan een zelfstandige en succesvolle toekomst in Nederland.
 
 

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over onze opvang en ondersteuning voor AMV’s of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Samen kunnen we een verschil maken in het leven van deze jongeren.