Jeugd en Gezinsbegeleiding

Bij Su International bieden we gespecialiseerde ondersteuning voor jeugd en gezin, waarbij we streven naar het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving waarin kinderen, jongeren en gezinnen kunnen gedijen. Onze programma’s zijn ontworpen om te voorzien in de unieke behoeften van jeugd en gezin, waarbij de nadruk ligt op het bevorderen van gezonde ontwikkeling, het versterken van familiebanden en het bieden van praktische ondersteuning. 

Individuele Jeugdbegeleiding (16 t/m 18 jaar)

Bij Su International bieden we individuele jeugdbegeleiding voor jongeren tussen 16 en 18 jaar oud. Ons doel is om jongeren te ondersteunen bij het denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. We erkennen dat jongeren zelf het beste weten waar ze behoefte aan hebben, en onze begeleiders sluiten zich daarbij aan. Samen streven we naar een stabiele omgeving waarin de jongere zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. Onze begeleiding richt zich onder andere op het opbouwen en uitbreiden van een sociaal netwerk, het versterken van het zelfbeeld, het ontdekken van eigen kracht en kwaliteiten, en het vinden van een zinvolle dagbesteding. 

 

Gezinsbegeleiding

Onze ambulante gezinsbegeleiding heeft als doel gezinnen te helpen een veilige en fijne thuissituatie te creëren die de basis vormt voor de ontwikkeling en ontplooiing van de kinderen. We bieden begeleiding aan ouders en jeugdigen in de opvoedsituatie, waarbij we samenwerken aan gestelde doelen en in samenspraak met het hulpverleningsnetwerk. Onze begeleiders analyseren de onderlinge interactiepatronen en streven naar versterking of verbetering hiervan. We hebben oog voor wat niet direct zichtbaar is, maar wel voelbaar is binnen het gezin. 

Bij gezinsbegeleiding bieden we ondersteuning aan het gezin als geheel, aan ouders met opvoedingsvragen, aan het versterken van de opvoedkundige rol van ouders, aan het bevorderen van wederzijdse acceptatie binnen het gezinssysteem, aan het tot stand brengen en behouden van contact tussen ouders en kinderen, en aan het creëren en behouden van sociale contacten en een ondersteunende omgeving. 

 

Onze benadering

Bij Su International geloven we in een holistische benadering van jeugd- en gezinszorg, waarbij we kijken naar het individu en het gezin als geheel. Onze benadering is gebaseerd op respect, empathie en culturele sensitiviteit, waarbij we luisteren naar de stem van het kind en samenwerken met ouders en verzorgers om een ondersteunend en liefdevol thuisomgeving te creëren. 

 

Waarom kiezen voor jeugd- en gezinsondersteuning bij Su International?

Onze jeugd- en gezinsondersteuningsprogramma’s bieden niet alleen praktische hulp en begeleiding, maar ook een veilige en ondersteunende omgeving waarin kinderen en gezinnen kunnen gedijen. We streven ernaar om gezinnen te helpen veerkrachtig te worden, sterke familiebanden te versterken en samen uitdagingen aan te gaan. 

 

Neem contact met ons op

Geïnteresseerd in onze jeugd- en gezinsondersteuningsprogramma’s? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie of om een kennismakingsgesprek te plannen. We kijken ernaar uit om u en uw gezin te ondersteunen bij Su International!