Voor verwijzers

– Voor verwijzers

Su International Zorg biedt Cultuur sensitieve zorg aan niet westerste migranten doelgroepen in de regio. Su International Zorg Karakter is regionaal en gemeentelijk gecontracteerd. Cliënten kunnen naar Su International zorg verwezen worden wanneer er hulp nodig is met cultuur sensitieve ambulante begeleiding, Jeugd & Gezin casussen, dagbesteding & ontmoeting, Wijkverpleging & WLZ . Wijkverpleging & WLZ is lokaal georganiseerd en wordt enkel binnen gemeente Apeldoorn verleend.

– Verwijzen wanneer en hoe

Su International Zorg heeft regionale en lokale contracten voor zijn zorgverlening. Ook wanneer Su International Zorg niet in de lijst met gecontracteerde aanbieders in uw regio/gemeente staat, kunt u kinderen en jongeren verwijzen.

– Verwijzen is mogelijk door

Wijkverpleging: transfer verpleegkundige, huisarts, zorgbemiddelaar van verzekeraar

WLZ: Ciz

Ambulante begeleiding: wmo consulent, sociale teams

Jeugd & Gezin: jeugd consulent, CJIG, jeugdarts GGD

 

– Verwijzen kan via

 

– Versturen van verwijzing of overleggen over een verwijzing

Ambulante begeleiding: Wmobg@suinternational.nl

Jeugd en Gezin: Jeugd@suinternational.nl

Wijkverpleging en WLZ: Wijkverpleging@suinternational.nl

Ontmoeting en dagbesteding: Ontmoeting@suinternational.nl

– Process van verwijzen

Na het ontvangen van de verwijzingen nemen desbetreffende team coördinatoren/ (wijk)verpleegkundigen binnen enkele dagen contact met u op omtrent de verwijzing.

– Consultatie

Komt u er niet uit, of heeft u een sparringpartner nodig in cultuur sensitieve casuistieken? Neem dan contact met ons op via collegiaal overleg.