Jeugd en gezin

Individuele Jeugdbegeleiding 16 t/m 18 jaar

Het doel van ambulante begeleiding is de jeugdige helpen te denken in mogelijkheden en niet uitgaan van beperkingen. De jeugdige weet zelf als beste waar hij/zij behoefte aan heeft en daar sluit de begeleider zich bij aan, samen zorgen zij voor een stabiele omgeving waarin de jeugdige zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. De jeugdige wordt bijvoorbeeld begeleidt bij het opbouwen/uitbreiden van een sociaal netwerk, versterken van zelfbeeld, ontdekken van eigen kracht en kwaliteiten, zoeken naar een zinvolle dagbesteding.

Gezinsbegeleiding

Het doel van de ambulante gezinsbegeleiding is het gezin helpen creëren van een veilige en fijne thuissituatie dat de basis biedt voor ontwikkeling en ontplooiing van de kinderen. Door begeleiding te bieden aan ouder(s) en jeugdige in de opvoedsituatie, op basis van gestelde doelen en in samenwerking met het (hulpverlenings-)netwerk. Er wordt gekeken naar de onderlinge interactiepatronen en versterking of verbetering hiervan. De begeleider heeft aandacht voor wat niet zichtbaar is, maar waarvan de spanning wel te voelen is binnen het gezin. Bij gezinsbegeleiding kunt u denken aan ondersteuning:

-Aan het gezin, ouders en kinderen.

-Aan de ouders die opvoedingsvragen hebben m.b.t. tot de kinderen.

-Bij het versterken van de opvoedkundige rol van de ouders.

-Bij het leren van wederzijdse acceptatie van de ouders en kinderen (gezinssysteem).

-Bij het maken en versterken van contact tussen de ouders en kinderen (gezinssysteem).

-Bij het maken en behouden van sociale contacten en omgeving.