Werkwijze

Intakefase

In de deze fase ligt de focus op het kennismaken en opbouwen van een vertrouwensrelatie met de cliënt. Samen met u  onderzoeken we waar u tegen aanloopt en welke problemen u ervaart. Vanuit dit geheel van krachten en zorgen stellen we gezamenlijk doelen op. Hier komt een begeleidingsplan uit voort; overzichtelijk en concreet.

Uitvoeringsfase

In deze fase gaat u  actief aan uw doelen werken. Dit is de fase waarin de begeleider methodisch te werk zal gaan door middel van huisbezoeken en ervaringen en kennis zal inzetten. Tijdens de uitvoeringsfase evalueert de begeleider met u om te kijken of we nog op de juiste weg zitten met elkaar.

Afbouwfase

In de afbouwfase is de hulp vooral gericht op het bestendigen van de hervonden en geleerde vaardigheden.  De begeleider kijkt samen met het u of de doelen zijn behaald en wat er verder nog nodig is.