Wijkverpleging

Wijkverpleging bestaat uit verpleging en/of verzorging aan huis, die wordt gegeven door de wijkverpleegkundige.

Maar een wijkverpleegkundige doet meer dan dat. Hij of zij bekijkt ook wat voor zorg u nodig heeft om thuis te blijven wonen. En de wijkverpleegkundige houdt contact met andere zorgverleners in de buurt.

Wat is wijkverpleging?

Wijkverpleging is verpleging en verzorging die thuis worden gegeven door een (wijk)verpleegkundige. Vaak is dit iemand van de thuiszorg.

De wijkverpleegkundige bepaalt of u wijkverpleging nodig heeft en hoe dan precies. Dat heet ook wel een indicatie. Uw huisarts kan u ook een verwijzing geven voor wijkverpleging.

Wie zijn wijkverpleegkundigen?

Een wijkverpleegkundige is en verpleegkundige ‘niveau 5’. Dat is een verpleegkundige met een afgeronde hbo-opleiding.

Een verpleegkundige ‘niveau 4’ heeft een mbo-opleiding afgerond. Die wordt wel ‘verpleegkundige in de wijk’ genoemd.

Vaak werkt een wijkverpleegkundige voor een thuiszorgorganisatie.

De wijkverpleegkundige gaat met u in gesprek

De wijkverpleegkundige kijkt samen met u wat voor zorg u nodig heeft. Ook als het gaat om andere dingen dan verpleging en verzorging. Bijvoorbeeld als u moeite heeft om mobiel te blijven of om sociale contacten op te doen.

In een gesprek bespreekt u wat u zelf kunt doen en hoe de wijkverpleegkundige u hierbij kan helpen.

De zorg organiseren

Het organiseren van de zorg aan huis is een belangrijke taak van de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige geeft de zorg dus niet altijd zelf. Die kan bijvoorbeeld ook door een verzorgende of door een andere verpleegkundige gegeven worden.

De wijkverpleegkundige overlegt met mensen in uw netwerk, om te kijken wat zij kunnen doen.

Samenwerking met andere zorgverleners

Als de wijkverpleegkundige merkt dat u bijvoorbeeld ondersteuning nodig heeft van de gemeente, zal zij die erbij betrekken. In sommige gemeentes zijn er sociale wijkteams, waarin de wijkverpleegkundige samenwerkt met andere zorgverleners. Ook werkt de wijkverpleegkundige samen met de huisarts en specialisten.

Wijkverpleging in het basispakket

Sinds 1 januari 2015 wordt wijkverpleging betaald door uw zorgverzekeraar. Wijkverpleging zit in het basispakket van de zorgverzekering.

Op deze manier bieden wijkverpleegkundige en huisarts zorg in de buurt, die voor iedereen toegankelijk is.

Wijkverpleging S1 en S2

Zorgverzekeraars maken onderscheid in twee soorten wijkverpleging: S1 en S2. Niet alle wijkverpleegkundigen nemen beide soorten zorg voor hun rekening.

  • Wijkverpleging type S1 bestaat uit de taken van de wijkverpleegkundige in de wijk. De wijkverpleegkundige signaleert problemen en houdt contact met andere zorgverleners in de buurt, bijvoorbeeld via het sociaal wijkteam. Deze zorg is niet gericht op één persoon.
  • Wijkverpleging type S2 is het uitvoeren van verpleegkundige en verzorgende handelingen bij patiënten. Het gaat dan om de zorg voor een persoon. Hieronder vallen ook het stellen van de indicatie, coördineren van de zorg, en kijken naar de zelfredzaamheid van de patiënt.
    Deze vorm zal veruit het vaakst voorkomen.