Bij Su International Zorg staat het welbevinden van mensen, ongeacht cultuur, religie of overtuiging centraal. Wij zijn er voor onze cliënten van alle culturen, leeftijden en achtergronden. Zo heeft Su International Zorg een multiculturele doelgroep dat vooral bestaat uit:

  • Oudere migranten met diverse culturele achtergronden en geloofsovertuigingen die een psychogeriatrische en/of somatische aandoening hebben;
  • Ouders met migratie-achtergrond die opvoedproblemen ervaren m.b.t. hun kinderen. Hierbij gaat het voornamelijk om kinderen en jongeren tot 18 jaar;
  • (Jong)volwassenen vanaf 18 jaar en ouder met psycho-sociale problematiek.