Methodieken

Methodisch werken

Su International werkt met verschillende methodieken en werkt oplossingsgericht. Methodisch werken gaat gepaard in fasen en bevat een aantal stappen: verzamelen van informatie, vaststellen van behoeften en problemen, vaststellen van de hulpvragen en doelen, opstellen van een begeleidingsplan, uitvoeren van de activiteiten en doelen volgens planning, evalueren en zo nodig bijstellen van de zorg en ondersteuning.

Een belangrijke vorm van methodisch werken is het ambulante thuisbegeleiding. Tijdens de thuisbegeleiding wordt u geholpen om overzicht en structuur te krijgen over alle daagse dingen en worden problemen die het meest urgent zijn aangepakt. Zowel in het huishouden, opvoeding gerelateerde vragen, omgaan met instanties, het versterken van uw sociale netwerk en administratie. Samen met u kijken we waarin u zelfredzaam bent en waar u tegen aanloopt.

Deze methode is gebaseerd op twee vormen van begeleiding:

Vraaggericht

De begeleiding en ondersteuning voor een cliënt dient zoveel mogelijk afgestemd te zijn op zijn wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen. Door methodisch te werken, ga je gestructureerd na wat die wensen en mogelijkheden zijn en maak je duidelijke afspraken met de cliënt die je vastlegt in het plan. Bovendien evalueer je voortdurend zodat de zorg afgestemd blijft op de cliënt.

Cyclisch

Het cyclisch werken zorgt ervoor dat de begeleider planmatig en gestructureerd werkt. De begeleider handelt op basis van een vastgestelde behoefte of vraag. Evalueren helpt u om te bepalen of het goed gaat en effectief is.

In het zorgproces kun je de volgende stappen onderscheiden: 1. Verzamelen van informatie 2. Vaststellen van wensen, behoeften en problemen 3. Vaststellen van doelen 4. Vaststellen van en plannen van activiteiten 5. Uitvoeren van de activiteiten volgens planning 6. Evalueren en zo nodig bijstellen van de zorg en ondersteuning.