Ambulante jeugdhulp

 

Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind, past zijn/haar gedrag bij de leeftijd of is er een ontwikkelingsprobleem? Wilt u weten wat u kunt doen om uw kind op een goede manier te helpen met de moeilijkheden die hij/zij ervaart?  Opvoeden kan veel vragen met zich mee brengen. Zeker wanneer uw kind door bijvoorbeeld een beperking extra zorg en ondersteuning nodig heeft. Wij kunnen u hierbij begeleiden en ondersteunen. De ambulante jeugdhulpverlener komt bij u thuis en neemt zo het hele gezin mee in de ondersteuning.

 

Su International Zorg biedt jeugdhulp bij lichte en complexe opvoedvragen. Hierbij kunt u denken aan het werken met jeugdigen en gezinnen waarbij de ontwikkeling niet vanzelf gaat. We kunnen denken aan autisme, ADHD of bij scheidingen en jongeren met een verstandelijke beperking.

 

Autisme

Kinderen met Autisme verwerken informatie op een andere manier. Hoe ga je als ouder om met die denkwijze van je kind? Hier heb je als ouder dagelijks mee te maken. Hierbij kunnen we denken aan gebrekkige inlevingsvermogen, planningsproblematiek en niet om kunnen gaan met veranderingen. De begeleider kan uitleggen wat autisme precies inhoudt en geeft vervolgens praktische tip en vaardigheden waardoor zowel kind als ouder sterker staan.

 

Verstandelijke beperking

Kinderen met een verstandelijke beperking, kunnen soms best lastig zijn. Voor de ouders, maar ook voor broers of zussen. De begeleider kan advies geven, vragen beantwoorden of ondersteunen bij de opvoeding van uw kinderen, de omgang met elkaar in het gezin en het ondersteunen van jullie als ouders. Wij werken aan wat jullie nodig hebben, We ondersteunen jullie op een creatieve, vraaggerichte manier met een persoonlijke oplossing.

 

AD(H)D

Kinderen met AD(H)D zitten soms niet lekker in hun vel. Ze hebben weinig vrienden of worden gepest omdat ze spellen verstoren of wild gedrag vertonen. Ook kunnen zij faalangst ontwikkelen. AD(H)D gaat niet vanzelf over, maar met de juiste begeleiding hoeft het geen beperking te vormen voor het dagelijkse functioneren van het kind. In de begeleiding hebben we ook aandacht voor de ouders. We geven u handvatten voor de opvoeding van uw kind.

 

Sociaal- emotionele ontwikkeling

Maakt u zich zorgen over de sociaal- emotionele ontwikkeling van uw kind, bijvoorbeeld omdat uw kind onzeker is, opstandig gedrag vertoont, een laag zelfbeeld heeft op problemen heeft in de sociale omgang, dan kunnen wij u helpen. Kinderen of jongeren die niet lekker in hun vel zitten, uiten hun gedrag op verschillende manieren.  Zoals, onzeker zijn, angst hebben, een laag zelfbeeld hebben, snel in paniek, regelmatig drift- of huilbuien, is vaak boos, agressief gedrag, concentratieproblemen, slaapt slecht, klaagt vaak over hoofd- of buikpijn en vindt het lastig om contact te leggen met anderen. De begeleider zal kijken waar de kracht van uw kind ligt en zal er creatief op in spelen om het aantrekkelijker te maken. Dit zal ervoor zorgen dat het kind zich op sociaal emotioneel zal ontwikkelen. Hij zal steeds meer durven en in zich zelf vertrouwen.

 

Angst en stemming

Maakt u zich zorgen over de angst en stemmingsproblemen van uw kind? Door middel van informatie vergroten wij de kennis en inzicht over de problematiek bij zowel ouders als kind. Dit vormt een belangrijke onderdeel in de begeleiding. Als ouder krijgt u handvatten aangereikt om met de klachten van uw kind om te gaan.

 

Ieder kind en elke volwassene heeft te maken met gevoelens van angst en verdriet. Soms kan het voorkomen dat deze emoties zo vaak of sterk aanwezig zijn, dat het een blijvend probleem wordt.

 

Angst wordt pas een probleem wanneer de angst bovenmatig wordt. Hier spreken we dan van angst wat geen reële reden heeft. Het kind wordt geremd in zijn ontwikkeling.

Meestal worden stemmingsproblemen bij kinderen depressieve klachten bedoeld. Een kind met een stemmingsprobleem is vaak somber en vindt weinig dingen leuk. Depressie klachten zien er bij kinderen anders uit dan volwassenen. Dit komt omdat depressieve kinderen meestal wel spelen en plezier kunnen maken, hierdoor valt het minder op in hun omgeving.  Bij kinderen zijn angst- en stemmingsproblemen vaak niet zo makkelijk te herkennen. Kinderen kunnen vaak nog geen woorden geven aan wat ze voelen, maar hun gevoelens leiden wel tot klachten.

 

We kunnen van angstproblemen spreken als u deze signalen een langere tijd herkent bij uw kind: faalangst, is extreem bang voor één bepaald onderwerp, durft niet naar buiten, is angstig in sociale contacten, heeft last van dwanggedrag, heeft regelmatig paniekaanvallen, is angstig als gevolg van een trauma, reageert snel angstig en piekert veel.

 

We kunnen van stemmingsstoornissen spreken als u deze signalen een langere tijd herkent bij uw kind: slaapproblemen, eetproblemen, is erg prikkelbaar, vaak vermoeid, weinig energie, heeft concentratieproblemen, is onzeker, voelt zich snel schuldig, lichamelijke klachten en een negatief zelfbeeld.

 

Het is belangrijk om bewust te zijn van deze signalen. De begeleider kan handvatten aanreiken om op de juiste wijze om te gaan met uw kind. Tevens kan de huisarts of een ander gespecialiseerde arts ingeschakeld worden voor de angstprobleem of stemmingsprobleem.

 

Echtscheiding

Als de kinderen betrokken zijn bij de scheiding is het belangrijk om hen goed te ondersteunen. Het is een flinke klap voor de kinderen. Zonder de juiste begeleiding kunnen zij in de problemen komen. De begeleiding kan nuttige informatie geven over de emoties bij kinderen en tips geven hoe je het beste met deze emoties om kunt gaan.

 

Hoe kinderen reageren op een scheiding is niet te voorspellen. De reactie is erg afhankelijk van de leeftijd, maar ook van het karakter van het kind. Zodra je aan je kind vertelt dat jullie gaan scheiden, krijg je te maken met heftige emoties.  Ieder kind beleeft een scheiding op zijn eigen manier. Voor de kinderen is het prettiger als jullie in goed overleg uit elkaar gaan dan wanneer jullie met veel ruzie gaan scheiden.

 

Emoties

In de eerste instantie is je kind boos en verdrietig door de scheiding. Dat geldt vooral voor oudere basisschoolkinderen. Deze emoties zijn erg intens. De boosheid kan geuit worden door bijvoorbeeld weer in bed te gaan plassen of veel ruzie maken met zijn/haar vrienden. Ook je kind kan dit gedrag vasthouden om op zoek te gaan naar je aandacht door over je grenzen heen te gaan.

 

Behalve boos en verdrietig, wordt je kind waarschijnlijk ook bang. Zijn veilige leven is ineens verdwenen en je kind kan zich geen beeld vormen van de toekomst. Hoe ouder je kind is, hoe minder bang het zal zijn. Vaak gaat de angst samen met een gevoel van eenzaamheid.

 

Ook kan je kind zich opgelucht voelen. Dat geldt vooral voor kinderen vanaf tien jaar. Als de laatste jaren van het huwelijk vol ruzie of misschien agressie zijn geweest, is het voor een kind bevrijdend om in een rustiger omgeving te komen.

 

Veel kinderen komen tijdens of vlak na de scheiding van hun ouders in een loyaliteitsconflict terecht. Ze willen niet kiezen tussen hun ouders. Er ontstaat een innerlijk conflict wanneer je kind zich onder druk gezet voelt om te moeten kiezen tussen zijn ouders.

 

Veel kinderen denken dat zij de oorzaak zijn van de scheiding van hun ouders. Vooral jonge kinderen hebben hier last van. Het kan gebeuren dat je kind nog lang blijft hopen dat jullie weer bij elkaar komen. Pubers kunnen zich ook flink zorgen maken. Sommigen zoeken buitenshuis afleiding op, terwijl andere pubers juist verantwoordelijkheden in het gezin op zich nemen.

 

Uiteindelijk leidt een scheiding vaak tot meer zelfstandigheid en weerbaarheid van je kind. Want door de scheiding heeft je kind vaak zelf zaken moeten regelen en moeten helpen met huishoudelijke klusjes. Hierbij is het belangrijk dat de begeleider op de juiste manier aandacht besteedt aan de kracht van het kind.

 

Huiswerkbegeleiding

 

Heeft je zoon/dochter moeite met het plannen van zijn/haar huiswerk. Geen huiswerkbegeleiding in een groep, maar een-op-een met een persoonlijke begeleider een specifieke hulpvraag aanpakken. De begeleider kan het plannen aanleren, leren organiseren, zelfcontrole, structureren en uiteindelijk wordt zelf initiatief nemen op weg naar het zelf doen en belangrijke doel.

 

Tijdens de begeleiding komen de volgende punten aan orde:

  1. Plannen en structureren
  2. Overhoren en controleren
  3. Uitleggen

Opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning zorgt voor praktische en pedagogische hulp bij (dreigende) uithuisplaatsing van een kind.