Hoge winsten in de zorg

Op 26 juni 2019 verschenen berichten in de media over zorginstellingen met hoge winsten. Er is een lijst gepubliceerd met de namen van de instellingen die zijn opgevallen in het onderzoek van onder andere Follow the Money. Su International Zorg staat op die lijst.

De reden dat Su International Zorg op die lijst staat, is het hoge jaarresultaat van 2017. In 2017 was er een positief resultaat van 148.975 euro voor winstbelasting. Dat is 11,7% van de omzet.

Door de mooie groei van Su International Zorg is de omvang van de taken meegegroeid. Deze taken werden eerder verdeeld onder het management van Su International Zorg. Dankzij voldoende financieel draagkracht van Su International Zorg zijn eind 2017 collega’s verworven voor de meegegroeide taken binnen Su International Zorg.  Het gaat hier om 1,75 fte. Wanneer de kosten van 1,75 fte met ingang van 1 januari 2017 worden meegenomen in het totaalplaatje van 2017, dan was de winstpercentage ongeveer 4% geweest.

In 2018, met deze nieuwe collega’s, is er een positief resultaat behaald van 60.305 euro voor winstbelasting wat neerkomt op 4% van de omzet.

Su International Zorg heeft tot op heden nooit dividend (of andere vormen van winst) uitgekeerd aan bestuurders of aandeelhouders. De winst van zowel 2017 als alle voorgaande jaren zijn binnen Su International Zorg gebleven. Overigens vallen de salarissen van het management bij Su International Zorg ruim (30%) onder de Wet Normering Topinkomens (WNT-klasse1).

We betreuren de eventuele misverstanden die het gevolg zijn van deze publicatie en geloven met deze uitleg onduidelijkheden te hebben weggenomen.

Als er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met Volkan Kardesseven (controller) via 055 5220022.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.