SU International biedt extramuraal: thuiszorg voor volwassenen en kinderen, behandeling extramuraal en dagactiviteiten.

Wijkverpleging/Thuiszorg/Huishoudelijke hulp
Eén van de diensten van Su International Zorg, is het aanbieden van persoonlijke huishoudelijke hulp op basis van de wensen en behoeften van de cliënt. Zo biedt SU International Zorg ondersteuning en hulp bij het uitvoeren van diverse werkzaamheden in en rondom huis, die geheel afgestemd worden op de wensen en de behoeften van de betreffende cliënt.

  • Persoonlijke verzorging is bijvoorbeeld hulp bij het douchen, hulp bij het opstaan uit bed en hulp bij het eten of scheren
  • Verpleging is bijvoorbeeld de verzorging van een wond of het toedienen van injecties.
  • Begeleiding is ondersteuning bij het zelfstandig wonen op het gebied van praktische vaardigheden en de sociale redzaamheid
  • Huishoudelijk hulp ondersteuning bij schoonmaken, afwassen, opruimen, bedden opmaken, planten en dieren verzorgen

SU International Dagbesteding
Dagbesteding is een vorm van begeleiding in een groep. De groepen zijn gericht op een specifieke groep qua aandoening en qua begeleidingsbehoefte. Hiermee werken we samen met u aan het vergroten, behouden of compenseren van uw zelfredzaamheid. Daarnaast voorkomen we dat u in een sociaal isolement terecht komt.

SU International Ontmoeting
Er zijn verschillende ontmoetingsplekken die dagelijks geopend zijn. U kunt terecht voor een kopje koffie of thee, een lunch, een warme maaltijd, het stellen van vragen en diverse activiteiten. Elkaar ontmoeten staat hierbij centraal.