Clientenraad

Geachte cliënt,

Om de drie maanden vindt een cliëntenraad plaats op het kantoor van Su International Zorg. De derde cliëntenraad van dit jaar is op dinsdag 8 december 2015 om 19:30 uur.

Wij vragen u vriendelijk om deel te nemen aan de cliëntenraad of een vertegenwoordiger te sturen naar deze vergadering.

Indien u niet aanwezig kunt zijn, dan dient u zich vooraf te melden via 055-5220022.

Hoogachtend,

Su International Zorg

Hoofdstraat 41

7311 JT Apeldoorn

Kalverpoort

1e etage

Tlf: 055-5220022