Wij vinden het belangrijk om zorg te dragen voor anderen. Ieder mens verdient aandacht, respect en de zorg die hij nodig heeft. Ongeacht cultuur, religie of overtuiging. Bij SU International staat het welbevinden van mensen, onze klanten, centraal.

In al onze contacten en activiteiten zijn de volgende kernwaarden te herkennen: betrokken, betrouwbaar, ondernemend en vakbekwaam.

Maatwerk, nu en in de toekomst
Uw wensen, daar gaat het om. Bij ons krijgt u maatwerk: op een persoonlijke manier en in uw eigen vertrouwde omgeving. Leeftijd, afkomst of geloofsovertuiging maken voor ons geen verschil.

Voel u bij ons thuis. Nu en in de toekomst. De zorg en dienstverlening van SU International groeit met u mee.

Bij SU International krijgt u niet alleen hulp aan huis, maar alle zorg die u thuis nodig hebt. Ook zeer complexe zorg. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Voor korte of langere tijd. Ook met een blijvende beperking of chronische ziekte. Na een ziekenhuisopname bent u snel weer thuis. Wij verkennen u graag met de mogelijkheden.

Wijkverpleging/Thuiszorg/Huishoudelijke hulp
Eén van de diensten van Su International Zorg, is het aanbieden van persoonlijke huishoudelijke hulp op basis van de wensen en behoeften van de cliënt. Zo biedt SU International Zorg ondersteuning en hulp bij het uitvoeren van diverse werkzaamheden in en rondom huis, die geheel afgestemd worden op de wensen en de behoeften van de betreffende cliënt.

  • Persoonlijke verzorging is bijvoorbeeld hulp bij het douchen, hulp bij het opstaan uit bed en hulp bij het eten of scheren
  • Verpleging is bijvoorbeeld de verzorging van een wond of het toedienen van injecties.
  • Begeleiding is ondersteuning bij het zelfstandig wonen op het gebied van praktische vaardigheden en de sociale redzaamheid
  • Huishoudelijk hulp ondersteuning bij schoonmaken, afwassen, opruimen, bedden opmaken, planten en dieren verzorgen

SU International Dagbesteding
Dagbesteding is een vorm van begeleiding in een groep. De groepen zijn gericht op een specifieke groep qua aandoening en qua begeleidingsbehoefte. Hiermee werken we samen met u aan het vergroten, behouden of compenseren van uw zelfredzaamheid. Daarnaast voorkomen we dat u in een sociaal isolement terecht komt.

SU International Ontmoeting
Er zijn verschillende ontmoetingsplekken die dagelijks geopend zijn. U kunt terecht voor een kopje koffie of thee, een lunch, een warme maaltijd, het stellen van vragen en diverse activiteiten. Elkaar ontmoeten staat hierbij centraal.

 Begeleiding maatwerk
Begeleiding in de zorg betekent dat een zorgprofessional een cliënt helpt bij het indelen van de dag. Begeleiding kan in de vorm van individueel of in groepsverband. Begeleidingsactiviteiten zijn zeer divers zoals activeringsbegeleiding, ondersteuningsbegeleiding of advies, instructie en voorlichting. Su International Zorg is graag van dienst bij de begeleiding van de cliënt om voor haar of hem een belangrijk steunpunt te zijn en bevordering tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Bij de volgende problemen en of klachten kunt u bij ons terecht:

Psychische aandoening | Problemen met opvoeding | Relatie problemen

Huiselijk geweld | Dreigende uit huis plaatsing | Financiële problemen | Dementie