Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Onze klachtenregeling maakt het mogelijk om zaken waarover u niet tevreden bent, te bespreken.

Hoe meldt u een klacht?
Een klacht kunt u het beste schriftelijk melden. Per brief of e-mail. U ontvangt altijd binnen twee weken een reactie. Meestal is dat direct een antwoord of oplossing. Soms duurt het wat langer om uw klacht goed op te lossen. In die gevallen ontvangt u binnen twee weken in ieder geval een ontvangstbevestiging en gaan we ondertussen met uw klacht aan de slag.

Als we er niet uitkomen
Su International Zorg probeert uw klacht zo goed mogelijk op te lossen. Dat lukt vaak, maar helaas niet altijd. Hebt u uw klacht al bij ons neergelegd, maar komt u er samen met de Su International Zorg niet uit? Dan spreken we niet meer van een klacht, maar van een geschil. Met een geschil kunt u naar de Klachtenfunctionaris of de geschillencommissie VVT.

 De Klachtenfunctionaris
U kunt uw geschil voorleggen aan de Klachtenfunctionaris. Deze onafhankelijke Klachtenfunctionaris beoordeelt het handelen of nalaten van de Su International Zorg rondom de afhandeling van uw klacht. Quasir is de onafhankelijke Klachtenfunctionaris van Su International Zorg.

U kunt alleen schriftelijk (per brief of per e-mail) een verzoek indienen bij de Klachtenfunctionaris. Vermeld daarbij altijd:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer.
  • Een duidelijke omschrijving van uw klacht en geschil.
  • Wanneer en hoe u de klacht bij de Su International Zorg hebt gemeld.

Contactgegevens Quasir:
Coördinator bij Quasir is mevrouw L. de Boon;  telefoonnummer 06-48 44 55 38.
bemiddeling@quasir.nl
Het algemene nummer is 0561 618711, website: http://quasir.nl/

Geschillencommissie VVT
Als u het niet eens bent met een uitspraak van de Klachtenfunctionaris, dan kunt u als zorgcliënt een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie VVT. Het gaat niet om een beroep tegen de uitspraak van de Klachtenfunctionaris maar om het opnieuw voorleggen van hetzelfde geschil bij een andere instantie, de Geschillencommissie.  Voor meer informatie verwijzen wij naar de website www.zorggeschil.nl. U kunt uiteindelijk nog met elk onopgelost geschil naar de rechter stappen.