Steeds meer zien we vluchtelingen uit verschillende landen die naar Nederland zijn gekomen, hulp en begeleiding nodig  hebben om zelfstandig hun draai te kunnen vinden binnen ons  samenleving. Het is niet vanzelf sprekend dat deze vluchtelingen vanuit henzelf de juiste weg kunnen vinden voor zelfredzaamheid. Dit leidt in meeste gevallen voor onrust in de buurt en omgeving.  Su International Zorg  biedt begeleiding aan deze vluchtelingen en gemeenten om deze doelgroep. De begeleiders spreken de taal en begrijpen de cultuur van de vluchtelingen waardoor er makkelijk en snel een vertrouwensband ontstaan tussen de statushouder en begeleider. Hierna kan de begeleider de ontstane problemen snel oppakken samen met de client en werken aan zelfredzaamheid waarbij het doel is dat de client op korte termijn op eigen benen kan staan.

voor meer informatie over vluchtenlingen begeleiding bel: 055-5220022 of mail naar info@suinternational.nl